Modern Lightning Sources for Growing Cannabis | J. Krejčík (Mr. José), Cannafest 2017

3Modern Lightning Sources for Growing Cannabis Josef Krejčík (Mr. José) Cannafest Conference 2017 Sledujte přednášku v češtině: …

source